В Україні триває осінній призов

Як відомо, зараз в Україні проходить осінній призов громадян на строкову службу.

 

З цього приводу у багатьох осіб (особливо людей призовного віку) виникають різного роду питання. Для того, щоб внести роз’яснення, до редакції звернувся начальник відділу цивільного захисту, охорони навколишнього середовища, техногенної безпеки та мобілізаційної роботи ДП «Артемсіль» Євген Крайнюк, який запропонував робітникам нашого підприємства і взагалі усім читачам газети ознайомитись з Правилами військового обліку призовників і військовозобов’язаних (які затверджено ПКМУ від 07.12.2016 №921).

1. Призовники і військовозобов’язані повинні:

– перебувати на військовому обліку за місцем проживання у районних (міських) військових комісаріатах, за місцем роботи на підприємствах;

– прибувати за викликом районних (міських) військових комісаріатів на збірні пункти, призовні дільниці у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях районних (міських) військових комісаріатів), для взяття на військовий облік та визначення призначення на воєнний час, оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних;

– не змінювати місце фактичного проживання (перебування) з моменту оголошення мобілізації, а у воєнний час не виїжджати з місця проживання без дозволу військового комісара районного (міського) військового комісаріату;

– проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районних (міських) військових комісаріатів;

– проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі;

– особисто у семиденний строк прибувати до районних (міських) військових комісаріатів з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, у службові відрядження, на навчання, у відпустку чи на лікування (строком понад три місяці за межі України), у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району;

– особисто повідомляти у семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку (районні (міські) військові комісаріати, підприємства), про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади;

– негайно повідомляти районним (міським) військовим комісаріатам за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа;

– подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) військових комісаріатів документи, що підтверджують право призовників на відстрочку від призову на строкову військову службу.

2. У разі, коли за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку прибувають до призовної дільниці в чотирнадцятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову на строкову військову службу, визначеного указом Президента України.

3. Призовники і військовозобов’язані за порушення встановлених пунктами 1 і 2 цих правил, а також за порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, умисне псування військово-облікових документів чи втрату їх з необережності, неявку за викликом до районних (міських) військових комісаріатів без поважних причин, за несвоєчасне повідомлення обліковому органу (районні (міські) військові комісаріати, підприємства), де перебувають на військовому обліку, даних про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я (після тривалого лікування хвороби та (або) хвороби, яка спричинила часткову (повну) втрату працездатності), адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади притягуються до адміністративної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення.

4. Громадяни, які ухиляються від призову на строкову військову службу, призову за мобілізацією, військового обліку або спеціальних (перевірочних) зборів, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством.

Відділ комунікацій.