30листопада2020

Соляник

Структура управління буде приведена у відповідність

25 червня 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України погодило нову структуру управління ДП «Артемсіль».

Необхідність приведення до відповідності структури управління обумовлена багатьма чинниками. Це зменшення обсягу виробництва солі через втрату великих ринків збуту, недостатня компенсація за рахунок відкриття нових ринків, як планувалося раніше; несприятливі фактори у світовій та вітчизняній економіках, природні фактори та інше.

У зв’язку зі зміною функціоналу змінюються назви відділів та їх підпорядкованість, приводиться у відповідність чисельність працівників, посадові обов’язки яких дублюються. Загалом реорганізація торкнеться виключно роботи відділів управління. Адже після значного скорочення видобутку солі і її реалізації штатний розпис цієї структури не змінювався на відміну від виробничих дільниць рудників. Тому зараз він повинен бути приведений у відповідність до нинішніх реалій.

Структурні зміни будуть впроваджуватися наступним чином. Керуючись ч.1 ст. 42 КЗпП України з метою об’єктивної оцінки професійного рівня працівників, їх кваліфікації та продуктивності праці, на підприємстві створено кваліфікаційну комісію, яка буде аналізувати рівень професійної підготовки за наступними критеріями:

наявність у працівника документів та інших відомостей про освіту і присвоєння кваліфікаційних розрядів (класів, категорій, рангів);

підвищення кваліфікації;

навчання без відриву від виробництва;

винаходи і раціоналізаторські пропозиції, авторами яких є відповідні працівники;

 тимчасове виконання обов’язків більш кваліфікованих працівників;

досвід трудової діяльності;

виконання норм виробітку (продуктивність праці);

розширення зони обслуговування;

збільшення обсягу виконуваної роботи;

суміщення професій;

дисциплінованість працівника;

дані останньої атестації працівника (за наявності);

об’єктивна характеристика від його керівника;

кількість відпусток без збереження заробітної плати, наданих на прохання працівника;

обсяг втрат робочого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (окрім випадків виробничого травматизму чи професійних захворювань).

Ще до початку роботи кваліфікаційної комісії начальники відділів та служб, яких стосуються зміни штатного розпису, вже надали характеристики на працівників відносно продуктивності їхньої праці та якості виконання ними посадових обов’язків.

Відділ комунікацій.

 

 

Сайт газети "Соляник" ДП "Артемсіль". 

Адміністратор та контент-менеджер сайту Вікторія Губанова