30листопада2020

Соляник

Щодо звітності за цільове використання коштів

В.о. директора ДП «Артемсіль» Вадим Фіоктістов звернувся до голови первинної профспілкової організації Андрія Попова з листом, у якому окреслив ряд вимог до звітності за отримані від підприємства кошти. Зокрема у документі говориться:

«На виконання основної мети – посилення соціального захисту працівників підприємства, визначеної Колективним договором, укладеним між адміністрацією та первинною профспілковою організацією ДП «Артемсіль» у 2018 році, з наступними змінами та доповненнями, не зважаючи на значне погіршення фінансового становища, адміністрація в основному взяті на себе зобов’язання виконує у повному обсязі.

Зокрема, на виконання своїх зобов’язань, передбачених п. 3 розділу Х Колективного договору, адміністрація щомісячно відраховує профкому кошти від прибутку, який залишається в розпорядженні трудового колективу на культурно-масову, спортивну, оздоровчу роботу у розмірі 1,4 % від фонду оплати праці.

Так, протягом 2019 року відраховано профкому 6 516 051, 96 грн, а за період з 01.01.2020 року по 01.07.2020 року відраховано 3 044 938, 38 грн.        

Всього за вказаний період відраховано профкому на культурно-масову, спортивну, оздоровчу роботу кошти на загальну суму 9 560 990, 34 грн.

Адміністрація також виконує інші зобов’язання, передбачені умовами Колективного договору, а саме: на виконання п. 1 розділу Х адміністрація безкоштовно надає профспілковому комітету обладнане приміщення, засоби зв’язку, забезпечує можливість проведення зборів, засідань та культурно-масових заходів.

На виконання п. 2 розділу Х адміністрація за заявами членів профспілки проводить безготівкову оплату членських внесків та перераховує їх профкому у розмірі 1% від заробітної плати працівників, з яких 90% перераховується безпосередньо на рахунок ППО ДП «Артемсіль», що у грошовому вигляді за 2019 рік складає 3 865 265, 63 грн, за 6 місяців 2020 року – 1 762 158,73 грн, а всього за вказаний період разом – 5 627 424, 36 грн.

Крім того, 10% профспілкових внесків перераховується до Донецького обкому профспілок, що у грошовому вигляді за 2019 рік становить 429 473, 97 грн, а за 6 місяців 2020 року 195 795,41 грн. Разом за вказаний період перераховано 625 269, 38 грн.

Не зважаючи на великі фінансові проблеми, викликані різними факторами, адміністрація протягом вказаного періоду не порушила своїх зобов’язань, передбачених колективним договором, а своєчасно та у повному обсязі здійснювала інші виплати, направлені на посилення соціального захисту працівників підприємства. Зокрема, за вказаний період здійснено виплату винагороди за результатами роботи на загальну суму 29 108 844 грн, матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі 40 153 457 грн, виплату винагороди за вислугу років у розмірі 44 273 519 грн, виплату на матеріальну допомогу при звільненні працівників на загальну суму 4 357 847, 21 грн, на виплату премій до ювілейних дат відраховано 304 400 грн, а також інші виплати. Всього за вказаний період таких виплат здійснено на загальну суму 146 796 542 грн.

Разом з тим, вважаю за необхідне звернути увагу, що відповідно до п.п. 2, 3 розділу ХІ Колективного договору сторони Колективного договору зобов’язані періодично проводити зустрічі адміністрації та профкому з працівниками підрозділів підприємства, на яких надавати інформацію про хід виконання Колективного договору згідно із графіком, а також двічі на рік (серпень, лютий кожного року) спільно аналізувати стан виконання Колективного договору, заслуховувати звіти сторін про реалізацію взятих зобов’язань на конференціях трудових колективів виробничих одиниць, а при потребі – на загальній конференції підприємства.

Необхідно визнати, що ці пункти Колективного договору, на жаль, сторонами належним чином не виконуються.

Тому, з метою здійснення контролю за виконанням Колективного договору та на виконання п.п. 2,3 розділу ХІ цього договору, пропонуємо:

1) у термін до 31.07.2020 року надати свої пропозиції щодо узгодження графіку проведення зустрічей адміністрації та профкому з працівниками підрозділів підприємств;

 2) у термін не пізніше 31 липня 2020 року (дату узгодити) спільно проаналізувати стан виконання Колективного договору, а також заслухати звіти сторін про реалізацію взятих на себе зобов’язань, попередньо визначивши формат заслуховування цих звітів.

У звіті необхідно детально відобразити позиції щодо цільового використання коштів, відрахованих адміністрацією на культурно-масову, спортивну та оздоровчу роботу з посиланням на первинні підтвердні документи та з залученням цих документів до звіту».

 

Сайт газети "Соляник" ДП "Артемсіль". 

Адміністратор та контент-менеджер сайту Вікторія Губанова