22жовтня2020

Соляник

Відбулися спільні звіти адміністрації та профспілки

У другій та третій декадах вересня поточного року на виконання Колективного договору ДП «Артемсіль» на У другій та третій декадах вересня поточного року на виконання Колективного договору ДП «Артемсіль» на рудниках підприємства пройшли спільні зустрічі керівництва та очільників первинної профспілкової організації з представниками трудових колективів.

В заходах взяли участь в.о. директора ДП «Артемсіль» Вадим Фіоктістов, його заступники, начальники відділів управління, а також голова ППО Андрій Попов і керівники профспілкових комітетів рудників.

Увазі робітників було представлено докладні звіти щодо ходу виконання Колдоговору за 2019 рік та перше півріччя 2020 року за різними напрямками: фінансово-економічної і виробничо-технічної діяльності, соціальної політики та охорони праці.

З цих питань доповіли: на кожному руднику його директори – Дмитро Скрипник (рудник №1,3), Андрій Волошин (рудник №4), Андрій Паньков (рудник №7), Сергій Єщенко (рудник №8), начальник відділу організації праці та заробітної плати Вікторія Концова, перший заступник директора Сергій Кубар, в.о. головного інженера Ігор Савчук, в.о. головного бухгалтеру Олена Литвинова, заступник директора з охорони праці Надія Шапошникова, в.о. заступника головного інженера В’ячеслав Литовченко.

Протягом тижня ми висвітлювали кожну із зустрічей на сторінці ДП «Артемсіль» у Фейсбуці. В цьому ж спецвипуску газети детально зупинимося на звіті кожного із вищезгаданих спікерів.

Щодо виконання трудових відносин та соціально-трудових пільг, закріплених Колдоговором, інформацію надала начальник відділу організації праці та заробітної плати Вікторія Концова. За відповідний період заробітна плата робітникам підприємства виплачувалася два рази на місяць і випадків її заборгованості не було. У разі гострої потреби працівники мали можливість звернутися за додатковим авансом у рахунок заробітної плати. Середньомісячна заробітна плата по підприємству за 2019 рік склала 13 467 гривень, за перше півріччя 2020 року – 12 540 гривень.

Як відомо, преміювання працівників за основні результати роботи залежить від обсягу видобутої і відвантаженої солі відповідно до Положення про преміювання. У першому півріччі 2020 року, через невиконання плану виробництва і зменшення обсягів реалізації солі з об’єктивних причин, премія нараховувалась з понижуючим коефіцієнтом. Протягом 2019 року режим роботи рудників змінювався в залежності від тимчасового пожвавлення, або, навпаки, зниження попиту на сіль. У зв’язку з недостатньою кількістю нарядів та вагонів рудники переводилися та переводяться на скорочений режим роботи.

Однак нинішні складні економічні умови не завадили адміністрації виконати усі соціальні зобов’язання, гарантії та компенсації, закріплені Колдоговором. Усі виплати виконанні у повному обсязі. За підсумками роботи за 2019 рік працівникам підприємства виплачено винагороду у сумі 5 983,1 тисячі гривень, винагороду за вислугу років – 44 441 тисяча гривень. У березні виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення у сумі 19 276,9 тисячі гривень. З нагоди Дня шахтаря виплачена премія в сумі 4 563,3 тисячі гривень.

У першому півріччі 2020 року було виплачено авансову винагороду за підсумком роботи за перший квартал у сумі 4996 тисяч гривень, підсумкову винагороду за 2019 рік у сумі 18 125,4 тисячі гривень та матеріальну допомогу на оздоровлення – 21 060,8 тисячі гривень.

У 2020 році матеріальна допомога при виході робітників на пенсію за кошторисом запланована у сумі 900 тисяч гривень на рік. Фактично вже виплачено 380 тисяч гривень. Жінкам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за перше півріччя 2020 року було виплачено 441,6 тисячі гривен (за кошторисом – 660 тисяч гривень на рік). При народженні дитини було виплачено 93 тисячі гривень. За 2019 рік цей показник склав 157 тисяч гривень. Крім того, учасникам бойових дій до 9 Травня надійшло 7,5 тисячі гривень, жінкам-пенсіонеркам до 8 Березня – 103,8 тисячі гривень. До Дня Шахтаря виплачено премії у сумі 4 858,3 тисячі гривень.

Не зважаючи на складне фінансове становище підприємства, жодна заявка, яка надійшла від робітника про надання фінансової допомоги, не залишилася без уваги, і кожен, хто просив, в решті її отримав.

Вищезгадані цифри свідчать про те, що підприємство виконує свої зобов’язання перед працівниками згідно Колективному договору. До речі, вже у жовтні (в зарплату за вересень) соляники отримають першу з чотирьох частин винагороди за вислугу років за 2020 рік.

Про фінансовий стан підприємства доповіла в.о.головного бухгалтера Олена Літвінова. До речі, всі фінансові показники оприлюднено на офіційному сайти підприємства, і всі звіти регулярно оновлюються.

Зі слів в.о. головного бухгалтера, в минулому році ДП «Артемсіль» впровадило міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. За 2019 рік фінансовий результат роботи підприємства до оподаткування дорівнював 45 млн. 430 тис. гривень. Витрати з податку на прибуток склав 22 млн. 261 тис. гривень. Чистий фінансовий результат після оподаткування (прибуток) був на рівні 23 млн.169 тис. гривень. Сукупний дохід від дооцінки необоротних активів – 78 млн. 781 тис. гривень. Разом – 101 млн. 950 тис. гривень. Частина чистого прибутку (дивіденди), яку підприємство нарахувало державі у розмірі 90%, склало 91 млн.755 тис. гривень.

За перше півріччя 2020 року сукупний дохід від дооцінки необоротних активів склав 32 млн. 897 тис. гривень. Частина чистого прибутку (дивіденди) у розмірі 80% склала 26 млн.318 тис. гривень.

Із частини чистого прибутку, яка залишається у розпорядженні підприємства, формуються фонд розвитку виробництва (60%) та фонд споживання (40%). 95% від фонду споживання спрямовується на грошові винагороди для стимулювання робітників до високих показників праці і 5% - це резервний запас на випадок різкого погіршення фінансового стану підприємства.

За Колдоговором відрахування профспілці складає 1,4% від фонду оплати праці. До речі, законом передбачено сплачувати не менше, ніж 0,3%. За 2019 рік первинній проф­спілковій організації підприємства перераховано 6 млн. 516 тис. гривень, за перше півріччя 2020 року – 3  млн. 44 тис. гривень. Крім того, згідно листа від ППО, у 2019 році ДП «Артемсіль» надало безповоротної фінансової допомоги у розмірі 200 тисяч гривень і відшкодування витрат по ПЗО і В «Райдуга» у розмірі 720 тисяч гривень.

Щодо нарахування заробітної плати, то за 2019 рік сума з податками та відрахуваннями склала 477 млн. 316 тис. гривень, за перше півріччя 2020 року – 211 млн.779 тис. гривень.

Утримання із заробітної плати робітників за продукти харчування (торговельний центр «Україна») за 2019 рік склало 2 млн.110 тис. гривні, за перше півріччя 2020 року – 802 тис. гривні.

Згідно норм законодавства щодо бухгалтерського обліку в ДП «Артемсіль» щорічно проводиться аудит фінансової звітності підприємства незалежною аудиторською організацією, яку обирають через систему «Прозорро». У 2019 році підприємство успішно пройшло фінансовий аудит. Крім того підприємство перевіряли й інші контролюючі органи, в тому числі, Державна податкова служба України, Фонд соціального страхування, Державна аудиторська служба (КРУ).

Щодо сплати податків та зборів, то у 2019 році частина чистого прибутку (дивіденди) склала 87 млн. 250 тис. гривні, податок на прибуток – 18 млн. 847 тис. гривні, рентна плата за використання ресурсів – 54 млн. 219 тис. гривні, податок на дохід фізичних осіб – 89 млн. 456 тис. гривні, податок на додану вартість – 66 млн. 75 тис. гривні, єдиний соціальний внесок на заробітну плату – 100 млн. 823 тис. гривні. Усього податків та зборів оплачено у розмірі 452 млн. 765 тис. гривні.

За перше півріччя 2020 року частина чистого прибутку (дивіденди) – 51 млн. 654 тис. гривні, податок на прибуток – 9 млн. 297 тис. гривні, рентна плата за використання ресурсів – 24 млн. 558 тис. гривні, податок на дохід фізичних осіб – 38 млн. 846 тис. гривні, податок на додану вартість  – 45 млн. 752 тис. гривні, єдиний соціальний внесок на заробітну плату – 45 млн. 769 тис. гривні. Усього податків та зборів оплачено у розмірі 232 млн. 691 тис. гривень.

В.о. головного бухгалтера підприємства Олена Літвінова доповіла, що згідно Колдоговору робітники ДП «Артемсіль» двічі на місяць отримують заробітну плату. У підприємства немає заборгованості по оплаті податків та зборів. Своєчасно і у повному обсязі проводяться відрахування у бюджети різних рівнів.

В.о. головного інженера ДП «Артемсіль» Ігор Савчук ознайомив учасників спільної зустрічі з виконанням технічних завдань по переоснащенню виробничого обладнання рудників, капремонту будівель і споруд.

Так, за 2019 рік та першу половину нинішнього року на руднику №1,3 ремонтні роботи проводилися на скіповому стволі. Реалізується проект реконструкції котельні. На сьогодні змонтовано два водогрійні котли і вузол обліку газу. Роботи в котельні вже завершуються, але попереду ще багато чого слід виконати перед введенням об’єкта в експлуатацію. За відповідний період часу капітально відремонтована руднична їдальня. Виконано ремонт вагового господарства по відділенню №1.

На руднику №7 змонтовано систему кондиціювання повітря приміщення дільниці з помелу, переробки та навантаження солі. Зараз тут триває пуско-налагоджувальні роботи. Капітально відремонтовано 450 квадратних метрів м’якої покрівлі споруди цієї дільниці. На двох залізничних платформах замінили ваги. Силами підрядної організації виконано ремонт та фарбування клітьового стволу копра. Силами РБУ здійснено ремонт та фарбування скіпового копра. Закінчуються роботи по облицюванню будівлі АПК, ремонтується робоча баня.

На руднику №4 проходять ремонти надшахтної будівлі скіпо-клітьового стволу та копра скіпо-клітьового стволу. Завершено техніко-економічне обґрунтування щодо будівництва солевиварювального заводу.

На руднику №8 проведено заміну надшахтної споруди скіпового копра з заміною скіпового копра.

За 2019-й та перше півріччя 2020 року на усіх рудниках підприємства ремонтувалися виробничі будівлі. В цілому проведена робота з подовження терміну дії експлуатації копрових споруд рудників №№ 4 і 7.Також подовжена дія експлуатації виробничих будівель. Проведено регламентні роботи на підйомних машинах та вентиляційних установках.

На спільних зустрічах перший заступник директора ДП «Артемсіль» Сергій Кубар зазначив, що у його підпорядкуванні знаходяться служби сбуту та матеріально-технічного забезпечення. У 2019 році підприємство уклало 611 договорів для матеріально-технічного забезпечення на загальну суму 442 мільйони гривень, при плані 726 мільйонів гривень. У першому півріччі 2019 року цей показник був на рівні 222 договорів на суму 245 мільйонів гривень (план − 812 мільйонів гривень).

Складна ситуація, у якій опинилося наше підприємство, поставила перед соляниками головні завдання – не робити зайвих витрат, економити ресурси, використовувати залишки, віддавати перевагу мінімально прийнятним цінам, оскільки вартість матеріалів значно впливає на рентабельність соляної продукції. Спільними зусиллями цих цілей було досягнуто. Але не у всіх спеціалістів підприємства було чітке розуміння складності нинішньої ситуації та відповідальний підхід до вирішення багатьох важливих проблем.

За 2019 рік та першу половину 2020 року підприємство було забезпечено майже усіма необхідними матеріалами для здійснення своєї виробничої діяльності. На жаль, траплялися і авральні ситуації, коли працювали, як то кажуть з колес. Але в решті решт матеріали та запасні частини для техніки та обладнання закуповувалися, і ситуація нормалізувалася. В результаті усі завдання по видобутку, переробці та відвантаженню продукції ДП «Артемсіль» виконувало і продовжує виконувати своєчасно і якісно.

Про виконання Колдоговора в частині охорони праці докладно доповіла заступник директора з ОП Надія Шапошнікова. Вона зазначила, що на підприємстві забезпечується виконання встановленого нормативу витрат на охорону праці у розмірі не менш ніж 0,5% від фонду оплати праці за минулий рік. Так, за 2019 рік витрати на охорону праці склали 30 млн. 514 тис. гривень, за перше півріччя 2020 року – 11 млн. 734 тис. гривень.

Розроблені та впроваджені комплексні заходи з покращення умов праці робітників, у тому числі жінок, дотримання на робочих місцях питного режиму та інше. На ці заходи у 2019 році витрачено 3 млн.102 тис. гривень. У першій половині 2020 року – 1 млн.144 тис. гривень. До речі, на питний режим у 2019 році витрачено 459 тис.гривень, у першому півріччі 2020 року – 172 тис. гривень.

На сьогодні дещо із запланованого ще на стадії виконання. Це стосується закупівлі кондиціонерів, пральної машинки, холодильників, електрочайників.

У 2019 році на підприємстві стався 1 нещасний випадок з робітником рудника №8. У першому півріччі 2020 року – 2 нещасних випадки на руднику №1,3. Усі вищезгадані випадки розслідувані спеціальною комісією. Працівникам, які отримали травму на виробництві, Фондом соціального страхування відшкодовується збиток за нанесене їм ушкодження здоров’ю. При цьому на період одужання за робітником зберігається місце роботи та заробітна плата на весь період відновлення працездатності.

За порушення нормативно-правових актів з охорони праці у 2019 році було притягнено до відповідальності 314 робітників, у першому півріччі 2020 року – 132 робітники.

Відповідно до закону України «Про охорону праці» на підприємстві організовано проведення попереднього та періодичного медичних оглядів працівників. На медичні огляди у 2019 році витрачено 1 млн. 127 тис. гривень, у першому півріччі 2020 року – 772 тис. гривень. Станом на 1 липня 2020 року на підприємстві працює 164 працівники з інвалідністю.

За результатами проведеної у 2019 році атестації робочих місць розроблені заходи щодо приведення умов праці на робочих місцях у відповідність з вимогами нормативних актів з ОП. Працівникам, зайнятим на роботах із застосуванням хімічних речовин, видається по 0,5 л молока у зміну, незалежно від її тривалості. Витрати за 2019 рік – 415 тис. гривень, перше півріччя 2020 року – 168 тис. гривень.

Працівники забезпечуються милом, санітарно-побутові приміщення – миючими засобами. Витрати на їх закупівлю за 2019 рік склали 398 тис. гривень, за перше півріччя 2020 року – 303 тис. гривень. Працівникам видається спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту. Витрати на їх закупівлю у 2019 році – 3 млн.130 тис. гривень, за перше півріччя 2020 року – 219 тис. гривень.

У першому півріччі 2020 року на придбання саморятівників для робітників рудника №4 витрачено 997 тис. гривень. Наступна поставка саморятівників планується на початку 2021-го року для гірників рудників №1,3, №7 та №8.

Згідно з вимогами законодавства водії автомобілів допоміжного автотранспортного цеху застраховані від нещасних випадків, на що у 2019 році витрачено 3 тис. 364 гривні, у першому півріччі 2020 року – 2 тис. 907 гривень. На страхування транспортних засобів підприємства витрачено у 2019 році 25 тис. 691 гривня, у першому півріччі 2020 року – 45 тис 468 гривень.

Підприємство спрямовує кошти на експертизу технічного стану споруд, обладнання. На ці цілі у 2019 році витрачено 6 млн. 166 тис. гривень. У першому півріччі 2020 року – 1 млн. 505 тис. гривень. Заступник директора з ОП Надія Шапошнікова підкреслила, що керівництво ДП  «Артемсіль» завжди приділяє значну увагу питанням охорони праці на виробництві та забезпеченню робітників засобами індивідуального захисту.

Голова первинної профспілкової організації ДП «Артемсіль» Андрій Попов подякував адміністрації за ініціативу проведення спільних звітів перед трудовим колективом щодо виконання Колдоговору і наголосив на тому, що профспілка підтримує ведення відкритого діалогу між керівництвом, ППО та трудовим колективом підприємства.

У своєму звіті він докладно розповів про роботу проф­спілки за відповідний період. Так, за 2019 рік надходження від фонду оплати праці у розмірі 1,4% склали 6 млн. 516 тис. гривень (80,5% від запланованої суми). За планом було передбачено отримати 8 млн. гривень. Кошти на оздоровчу роботу витрачалися наступним чином. За рахунок проф­бюджета у 2019 році було придбано 49 санаторно-курортних путівок на суму 557,4 тис. гривень, у пансіонати – 453 путівки на суму 3 млн. 533,4 тис. гривень, 2 млн. 826,7 тис. гривень за рахунок ППО.

Вартість однієї путівки в пансіонат склала 7 тис. 800 гривень. При цьому робітниками сплачувалася 20 % її вартості, тобто 1 тис. 560 гривень. На базі відпочинку в Серебрянці відпочило 96 соляників (19 тис. гривень). Пільгова послуга щодо доставки людей до місця відпочинку склала 271,9 тис. гривень. На оздоровлення робітників було використано 3 млн. 656 тис. гривень.

У ПЗО та В «Райдуга» у 2019 році відпочивало 463 дити­ни. Вартість путівки склала 8 тис. 500 гривень. При цьому батьки сплачували лише 850 гривень. На дитяче оздоровлення, харчування та культурно-масову роботу витрачено 612,4 тис. гривень.

На спортивні змагання – 827,3 тис. гривень, закупівля спортінвентарю – 19,8 тис. гривень, на зарплату тренерам – 318,3 тис. гривень. Загальна сума витрачених на спортивну роботу коштів у 2019 році – 1 млн. 165 тис. гривень.

На культурно-масову роботу у 2019 році було витрачено 1 млн. 694,7 тис. гривень: на поїздки вихідного дня в Урзуф, Дружківку, Бердянськ, Харків, Щурово, в яких взяло участь 1565 робітників, було витрачено 250,6 тис. гривень, закупівля квітів – 65,7 тис. гривень, вінків – 5,2 тис. гривень, на 8 Березня – 261,9 тис. гривень, на 9 Травня – 15 тис. гривень, на День захисту дітей – 7,4 тис. гривень, на 1 Вересня – 3 тис. гривень, на День шахтаря – 1 млн. 85,9 тис. гривень.

Що стосується нинішнього, 2020 року, то за перше його півріччя на культурну, спортивну та оздоровчу роботу було спрямовано 3 млн. 44,9 тис. гривень, що становить 83,3% від запланованої суми, тобто недоотримано 616,2 тис. гривень.

У 2020 році у пансіонати «Джамайка» було придбано 44 путівки (380,2 тис. гривень), «Лоцман» – 47 путівок (406, 1 тис. гривень), У «Шик» – 64 путівки (553 тис. гривень). Вартість однієї путівки у всі пансіонати була однаковою і складала 8 тис. 640 гривень. При цьому робітники сплачували лише 20% її вартості, тобто 1 тис.728 гривень. Що стосується оздоровлення у першому півріччі 2020 року, то воно продовжувалося й у другому півріччі, і на нього було спрямовано 1 млн. 147,8 тис. гривень. Підсумки будуть підбиті у жовтні.

Порівняно з минулим сезоном у 2020 році здороження путівки відбулося на 9,8%. З початку перемовин з проф­спілкою ДП «Артемсіль» власники вимагали ще більшого підняття вартості. Потім вони все ж таки врахували наші умови, і здороження хоч і відбулося, але не настільки кардинально. До того ж, в цьому сезоні у пансіонаті «Лоцман» для відпочивальників нашого підприємства було відбудовано 8 номерів класу «люкс» з видом на море.

На квіткову продукцію витрачено 36 тис. гривень, на вінки – 3,4 тис. гривень, на транспортні витрати (поїздки вихідного дня) – 85,8 тис. гривень (475 робітників, та членів їхніх сімей скористалися цією можливістю), на 8 Березня – 279 тис. гривень, на 9 Травня – 5 тис. гривень.

 На учбово-спортивну роботу було витрачено: на зарплату тренерському персоналу СК «Золотая печатка» – 129,5 тис. гривень, на спортивні змагання – 130,2 тис. гривень. Разом – 259, 7 тис. гривень.

 На оздоровчу роботу спрямовано 1 млн. 147,8 тис. гривень. Із них: на придбання путівок – 1 млн. 23 тис гривень, придбано 5 санаторно-курортних путівок на загальну суму 66, 5 тис. гривень, на транспортні послуги по доставці людей до місця відпочинку – 58,3 тис. гривень. ПЗО та В «Райдуга» в нинішньому літньому сезоні через пандемію коронавіруса не проводив оздоровлення дітей, база відпочинку в Серебрянці почала працювати з середини липня.

У першому півріччі 2020 року із отриманих від підприємства 3 млн. 44,9 тис. гривень використано 1 млн. 816,7 тис. гривень. Станом на 1.07.2020 різниця у 1 млн. 228 тис. гривень знаходиться на рахунках ППО. Пізніше ці кошти надійдуть за цільовим призначенням.

Голова профспілки ДП «Артемсіль» зазначив, що з 2018-го року на підприємстві працює узгоджувальна комісія по розробці нового проекту Колдоговору. Її співголови – Андрій Попов та Вячеслав Літовченко. Голова ППО виразив надію, що найближчим часом проект Колдоговору буде схвалено.

Вячеслав Літовченко підкреслив, що протягом 2018-го та 2019-го років комісією вже проведено декілька засідань, на яких схвалено 20 нових поправок, спрямованих на розширення соціальних гарантій робітників ДП «Артемсіль».

Як бачимо уся надана спікерами інформація свідчить про те, що, не зважаючи на роботу в умовах економічної кризи, підприємство продовжує оновлювати виробничі потужності, ремонтувати споруди; проводити закупівлю матеріалів, у повному обсязі поповнювати бюджети усіх рівнів, виконувати усі без винятку соціальні гарантії та зобов’язання перед робітниками.

Озвучена керівниками підприємства інформація дозволила кожному солянику з перших джерел дізнатися про хід виконання Колективного договору, стан справ на підприємстві і проаналізувати його. До речі, кожний із заступників директора знайшов час у своєму щільному робочому графіку для підготовки звіту та особистої участі у зустрічах з трудовими колективами рудників.

Заходи пройшли в атмосфері конструктиву, і жодне питання із залу не залишилося без уваги. Наприклад, щодо припинення забезпечення молоком працівників, зайнятих на роботах із застосуванням хімічних речовин, то цю ситуацію вдалося оперативно вирішити і видачу молока поновити.

Планується, що подібні спільні зустрічі продовжаться після покращення епідеміологічної ситуації і пройдуть також у РБУ, ВАТЦ та управлінні. У свою чергу це значно сприятиме налагодженню прямого діалогу між адміністрацією, профспілкою та трудовим колективом підприємства.

Відділ комунікацій.

 

 

Сайт газети "Соляник" ДП "Артемсіль". 

Адміністратор та контент-менеджер сайту Вікторія Губанова