10серпня2020

Соляник

Продукція «Артемсолі» з екологічним маркуванням

У грудні 2018 року ДП «Артемсіль» отримало екологічний сертифікат за схемою згідно з ДСТУ ISO 14024 та право застосування екологічного маркування «ЗЕЛЕНИЙ ЖУРАВЛИК» на упаковках 60 найменувань соляної продукції, які визначені у додатку до сертифікату.

Екологічний сертифікат (реєстр. №UA.08.002.495) підтверджує відповідність продукції вимогам СОУ ОЕМ 08.002.03.056:2018 Сіль кухонна. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Цей стандарт встановлює суттєво жорсткіші показники безпеки у порівнянні з загальнообов’язковими державними нормами. Сертифікація продукції здійснювалась органом якій є єдиним в Україні, що має міжнародне визнання і національну акредитацію в сфері екологічного маркування І типу. Процедура сертифікації передбачала оцінювання впливів на стан довкілля і здоров’я людини на таких стадіях життєвого циклу продукції як:

– видобування сировини;

– впровадження ресурсозберігаючих заходів, рівні викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря, дотримання умов водокористування та водовідведення, система управління відходами на виробництві;

– відповідність готової продукції вимогам нормативного документу на виготовлення та рівні вмісту токсичних елементів і радіонуклідів;

– безпека пакувальних матеріалів та їх придатність для переробки;

– транспортування готової продукції до кінцевого отримувача, зокрема за такими критеріями як зменшення забруднення повітря та викидів парникових газів.

У 2019 році ДП «Артемсіль» успішно підтвердило, що сертифікована продукція продовжує відповідати вимогам екологічних критеріїв. Тим самим була подовжена дія екологічного сертифікату та право застосування екологічного маркування відносно продукції підприємства. Нагадаємо, що екологічна сертифікація є добровільною і досяжною виключно для підприємств, що впровадили сучасні технології більш чистого виробництва та продукції з поліпшеними екологічними характеристиками.

 Екологічний сертифікат і маркування надає впевненості всім зацікавленим сторонам, що об’єкт сертифікації є більш екологічно кращім у визначеній категорії продукції за чітко встановленими критеріями відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14024. Це безперечно впливає на вибір споживача, якій прагне купувати більш якісну і безпечну продукцію, посилює імідж бренду і поліпшує репутацію виробника. То ж, поступово ДП «Артемсіль», основною метою якого є випуск конкурентоспроможної та якісної продукції, яка є і екологічною, наближається до рівня світових стандартів.

Екологічне маркування І типу, є на різних видах продукції, в тому числі й ДП «Артемсіль». Цей тип маркування є важливим елементом інформування споживачів в стислій і доступній формі про перевірені та підтверджені екологічні характеристики та переваги продукції на всіх стадіях життєвого циклу.

Ольга БЕЛЬЧИЧ,

начальник відділу стандартизації і сертифікації

 систем менеджменту.

 

Сайт газети "Соляник" ДП "Артемсіль". 

Адміністратор та контент-менеджер сайту Вікторія Губанова